ค้นหา :
 
345/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 18 ก.ค. 2562 บุคคล  
344/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมสมเพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ก.ค. 2562 บุคคล  
343/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.ค. 2562 บุคคล  
342/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมโรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.ค. 2562 บุคคล  
341/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.ค. 2562 บุคคล  
340/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.ค. 2562 บุคคล  
339/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา 15 ก.ค. 2562 บุคคล  
338/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 ก.ค. 2562 บุคคล  
337/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 ก.ค. 2562 บุคคล  
336/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จังหวัดนนทบุรี 10 ก.ค. 2562 บุคคล