ค้นหา :
 
482/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ วัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ก.ย. 2562 บุคคล  
476/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ก.ย. 2562 บุคคล  
474/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องเกียรติยศ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ก.ย. 2562 บุคคล  
473/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ก.ย. 2562 บุคคล  
472/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 ก.ย. 2562 บุคคล  
468/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องสำนักอำนวยการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ก.ย. 2562 บุคคล  
466/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการณ ห้องคอนเวนชั่น 4 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 09 ก.ย. 2562 บุคคล  
465/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 06 ก.ย. 2562 บุคคล  
464/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการณ ห้องประชุมชลธี (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 06 ก.ย. 2562 บุคคล  
462/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 05 ก.ย. 2562 บุคคล