การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

DSC 1380 DSC 1378 DSC 1379 DSC 1381
DSC 1382 DSC 1383 DSC 1384 DSC 1385
DSC 1386 DSC 1387 DSC 1388 DSC 1390
DSC 1391 DSC 1392 DSC 1393 DSC 1394
DSC 1395 IMG 5132 IMG 5135 IMG 5144
IMG 5145 IMG 5149 IMG 5183 DSC 1412
DSC 1414 DSC 1419 DSC 1421 DSC 1422
DSC 1425 DSC 1427 DSC 1428 DSC 1432
DSC 1433 DSC 1438 DSC 1440 DSC 1441
DSC 1443 DSC 1445 DSC 1447 DSC 1450
DSC 1435 DSC 1436 DSC 1451 DSC 1455
DSC 1457 DSC 1458 DSC 1459 DSC 1463
DSC 1465 DSC 1470 DSC 1473 DSC 1474
IMG 5213 IMG 5217 IMG 5221 IMG 5222
IMG 5224 IMG 5229 IMG 5231 IMG 5233
IMG 5234 IMG 5237 IMG 5238 IMG 5244
IMG 5246 IMG 5247 IMG 5252 IMG 5254
IMG 5256 IMG 5258 IMG 5263 IMG 5268
IMG 5269 IMG 5270 IMG 5271 IMG 5274
IMG 5275 IMG 5278 IMG 5288 IMG 5290
IMG 5293 IMG 5303 IMG 5304 IMG 5308
IMG 5310 IMG 5311 IMG 5313 IMG 5315
IMG 5316 IMG 5317 IMG 5318 IMG 5319
IMG 5323 IMG 5326 IMG 5327 IMG 5330
IMG 5334 IMG 5335 IMG 5337 IMG 5339
DSC 1492 DSC 1493 DSC 1494 DSC 1495
DSC 1496 DSC 1497 DSC 1498 DSC 1499
DSC 1502 DSC 1503 DSC 1504 DSC 1505
DSC 1506 DSC 1507 DSC 1508 DSC 1509
DSC 1510 DSC 1511 DSC 1512 DSC 1547
DSC 1548 DSC 1552 IMG 5345 IMG 5351
IMG 5363 IMG 5364 IMG 5370 IMG 5385
IMG 5390 IMG 5393 IMG 5408 IMG 5412
IMG 5414 IMG 5366 IMG 5367 IMG 5373
IMG 5378 IMG 5415 IMG 5419 IMG 5422
IMG 5427 IMG 5436 IMG 5439 IMG 5446
IMG 5447 IMG 5450 IMG 5466 IMG 5468
IMG 5469 IMG 5472 IMG 5455 IMG 5456
IMG 5457 IMG 5460 IMG 5463 IMG 5465
IMG 5474 IMG 5476 IMG 5477 IMG 5479
DSC 1576 DSC 1578 IMG 5485 IMG 5486
IMG 5487 IMG 5488 IMG 5491 IMG 5493
DSC 1590 DSC 1592 IMG 5494 IMG 5495
IMG 5496 IMG 5504 IMG 5509 IMG 5515
DSC 1606 DSC 1608 DSC 1609 DSC 1623
DSC 1624 DSC 1629 DSC 1632 DSC 1633
DSC 1634 DSC 1635 DSC 1636 IMG 5530
IMG 5531 IMG 5534 IMG 5535 IMG 5540
IMG 5542 DSC 1638 DSC 1639 DSC 1642
DSC 1664 DSC 1665 DSC 1666 DSC 1676
DSC 1678 DSC 1681