รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเวียงสระ อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา  2564
ช่วงวันที่รับสมัคร
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 - วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว
ลำดับ
 หัวข้อ
เพิ่มเติม
1
2
3

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน
  วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 - วันพุธที่ 28 เมษายน 2564  ในช่วงเวลา 08.00 - 16.30 น. เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
 • Upload รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
 • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเข้าสอบ
  *เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
 • ติดต่อสอบถาม หรือ นายสุธน ภักดี 089-4653316
 • (เฉพาะปัญหาการสมัครสอบเข้าเรียนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น)

   

  ตารางสอบ

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

 • สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 • ตารางสอบม.1 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

  ม.1
  เวลา
   
  วิชาที่สอบ (100 คะแนน)
  ห้องสอบ
  09.00 - 12.00 น.
  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย,
  สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  อาคารเรียน 3, 4, 5

  ตารางสอบม.4 วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

  ม.4
  เวลา
   
  วิชาที่สอบ (100 คะแนน)
  ห้องสอบ
  09.00 - 12.00 น.
  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย,
  สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  อาคารเรียน 3, 4, 5

  รับสมัคร

 • วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 - วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
 • ความสามารถพิเศษ สมัครได้ถึง วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 • สมัครสอบม.1
 • สมัครสอบม.4
 • ประกาศรายชื่อ

 • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • www.wsra.ac.th
 • https://www.facebook.com/wiengsaschool
 • สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
 • ความสามารถพิเศษ - วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ
 • ประกาศผล

 • ม.1 - วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
 • ความสามารถพิเศษ - วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
 • www.wsra.ac.th
 • https://www.facebook.com/wiengsaschool
 • รายงานตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ
 • มอบตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ

 • สถิติการสมัครระดับ ม.1

  สถิติ
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  24 เม.ย. 64
  25 เม.ย. 64
  26 เม.ย. 64
  27 เม.ย. 64
  28 เม.ย. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  เรียนรวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  เรียนรวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  เรียนรวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  เรียนรวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  เรียนรวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ความสามารถ
  พิเศษ
  เรียนรวม
  44
  10
  300
  158
  458
  25
  13
  40
  11
  51
  1
  3
  30
  12
  42
  1
  -
  4
  5
  9
  1
  1
  5
  8
  13
  -
  2
  379
  194
  573
  28
  19
               

  สถิติการสมัครระดับ ม.4

  สถิติ
  เกณฑ์ นร./ห้อง
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  24 เม.ย. 64
  25 เม.ย. 64
  26 เม.ย. 64
  27 เม.ย. 64
  28 เม.ย. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  44
  1
  28
  21
  49
  7
  1
  8
  2
  3
  5
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  39
  28
  67
  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
  44
  2
  11
  9
  20
  2
  -
  2
  1
  -
  1
  1
  -
  1
  3
  2
  5
  18
  11
  29
  ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  44
  1
  11
  14
  25
  4
  1
  5
  1
  1
  2
  -
  2
  2
  2
  -
  2
  18
  18
  36
  ทั่วไป
  44
  2
  16
  21
  37
  6
  2
  8
  9
  2
  11
  3
  -
  3
  2
  -
  2
  36
  25
  61
  รวม
  6
  66
  65
  131
  19
  4
  23
  13
  6
  19
  5
  4
  9
  8
  3
  11
  111
  82
  193
 • Copyright © รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเวียงสระ อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาระบบ:สุธน ภักดี โทร. 089-4653316