ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
ไซด์ SS จำนวน (ตัว)
ไซด์ S จำนวน (ตัว)
ไซด์ M จำนวน (ตัว)
ไซด์ L จำนวน (ตัว)
ไซด์ XL จำนวน (ตัว)
ไซด์ XXL จำนวน (ตัว)
ไซด์ XXXL จำนวน (ตัว)
ไซด์ XXXXL จำนวน (ตัว)
จำนวนเงิน
ข้อมูลการจัดส่ง
สถานะการสั่งซื้อ
ศักดิ์สิทธิ์
หาญชัย
140 ม.4 เขารูปช้าง เมือง สงขลา
90000
1
200
จัดส่งตามที่อยู่
รอผู้สมัครแนบหลักฐานการชำระเงิน
นางสาวอัจฉรา
หลวงปราบ
84/38 ม.1 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
1
1
400
รับด้วยตนเอง
รอผู้สมัครแนบหลักฐานการชำระเงิน
นางสาว ปิยวรรณ
อำนวย
59/124 คอนโดรามาลีฟวิ่งเพลส ซ.ราม53 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง วังทองหลาง กทม.
10310
1
200
จัดส่งตามที่อยู่
ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการตามข้อมูลการสั่งซื้อ
จักรกฤษณ์
โศจิรัตน์
34/5 หมู่7 ตำบลท่าสะท้อ ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
1
200
จัดส่งตามที่อยู่
ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการตามข้อมูลการสั่งซื้อ
นายภนธนา
บำเพ็ญธรรม
311/5 ม.8 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
1
200
รับด้วยตนเอง
รอผู้สมัครแนบหลักฐานการชำระเงิน
วราภรณ์
จินา
606 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
1
2
600
รับด้วยตนเอง
ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการตามข้อมูลการสั่งซื้อ
ภัทรียา
อานนท์
5/3 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
1
200
รับด้วยตนเอง
ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการตามข้อมูลการสั่งซื้อ
สุดารัตน์
อินทร์น้อย
โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
1
200
รับด้วยตนเอง
ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการตามข้อมูลการสั่งซื้อ

Page : 1 [ 2 ] Next>>

กลับสู่หน้าหลัก